COVID-19 MAGLUMAT Indi hereket etmek we öňünden meýilleşdirmek üçin iň täze çeşmeleri görüň.
  • kemai22
  • cjwt
  • kemaid

ABŞ hakda

  • 15 ýyllyk tejribe

  • ISO CE tassyklandy+

  • Önümçilik+

Ningbo Care Medical Instruments Co., Ltd. Hytaýda lukmançylyk we lukmançylyk öwrediş modelleriniň önümleri üçin hünärmen öndüriji we üpjün ediji. 15 ýyldan gowrak wagt bäri lukmançylyk pudagynda tejribämiz bar.Esasy önümlerimiz anyklaýyş önümleri, lukmançylyk turbalary, ýara geýinmek, hassahananyň formasy, ilkinji kömek enjamy, barlaghana gurallary, hassahananyň enjamlary we ş.m.Şol bir wagtyň özünde, lukmançylyk öwrediş modellerini öndürýäris.Önümlerimiz Günorta Afrika, Europeewropa, Günorta-Gündogar Aziýa, Demirgazyk Amerika Günorta Amerika Eastakyn Gündogar we ş.m. eksport edilýär.Kompaniýamyzyň meýdany 8000 inedördül metr.ISO9001 we CE şahadatnamalaryndan geçdik.Bejeriş lukmançylygy, dürli pudaklarda hassahananyň lukmançylyk kollejlerini, kliniki we ilkinji lukmançylyk işgärlerini üpjün etmek üçin özüni bagyşlaýar.Müşderilerimizi döredijilik tehnologiýasy bilen yzygiderli kanagatlandyrmak islegimizdir we bütin dünýäde müşderiler bilen işewür gatnaşyklar gurmagy tüýs ýürekden umyt edýäris.

Koprak oka

Täze gelenler